Laboratorium De Verstedelijking wilde met dit experiment een braakliggend terrein van 340 m2 in Rotterdam in zes weken tijd met tien deelnemers op schaal ‘verstedelijken’.?Architecten, beeldend kunstenaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en een stadsocioloog pleegden achtereenvolgens ruimtelijke ingrepen in het landschap. Elk koppel had een week de tijd. Samen met Floris Schiferli bouwde ik een ‘verdieping in het landschap’. Een hoger gelegen stad die zijn oorspronkelijke dorpskern zou koesteren als een parel in het landschap.

Met: o.a. Frank Havermans, Lola Landscape Architects, Floris Schiferli, Maze de Boer en Observatorium