Een soloproject bij Galerie West in Den Haag. Vlak voor de renovatie van de galerie heb ik de allerlaatste tentoonstelling gemaakt in het oude pand. Het huis was ooit een opvang voor uitbehandelde mensen uit de psychiatrie. De uitgeleefde ruimtes, de wirwar van bijkamertjes, trapjes, keukens en gangetjes ademden een hallucinatoire sfeer uit. Uit deze verhalende plekken compileerde ik het fictieve verhaal van Jan en Archibald. In de expositie trof je de laatste resten van hun illegale verblijf in de galerieruimte aan. Wat achterbleef wees erop dat het een duo was dat blijmoedig tussen mens en onmens zweefde maar dat de twee zich meer en meer terugtrokken als een soort speelse pariaís. Het verhaal kreeg vorm in een installatie die bestond uit geŽnsceneerde taferelen. Hiervoor ging ik uit van bestaande artefacten en situaties zoals ik die in het huis aantrof, waaraan ik rekwisieten en vervreemdende ingrediŽnten heb toegevoegd. Voor het eerst in de geschiedenis van de galerie werd naast de gebruikelijke expositieruimten het gehele pand voor de vertelling benut.